Czym są destrukcyjne schematy?

Czym są destrukcyjne schematy?

Destrukcyjne schematy to jedno z pojęć używanych w psychologii, które opisują pewne wzorce myślenia, emocji i zachowań, które stanowią negatywny wpływ na nasze życie. Są to negatywne i powtarzające się myśli oraz przekonania, które kierują naszym postępowaniem,...