Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (nr certyfikatu 828). Obecnie Terapeutą Schematów w trakcie certyfikacji. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jestem także biegłym sądowym z zakresu psychologii. Swoją wiedzę dotyczącą terapii i diagnostyki nieustannie rozwijam i pogłębiam biorąc udział w kursach, warsztatach i sympozjach.
W swoich działaniach łączę wiedzę psychologiczną, dietetyczną i terapeutyczną. Wyznaję holistyczne podejście do człowieka. Pomagam rozwiązywać problemy związane z brakiem motywacji lub jej niewystarczającym poziomem, subiektywnie postrzeganymi barieramii przeszkodami czy nieumiejętną organizacją procesu zmiany. Wspólnie z klientem pracujemy nad trudnościami związanymi z wprowadzeniem zmian prozdrowotnych zarówno w obszarze zdrowia psychicznego jak i w zmianach w stylu życia (zmiany nawyków żywieniowych, zwiększanie aktywności fizycznej). Udzielam wsparcia w pracy z trudnościami w obszarze odżywiania, takimi jak: nadmierna koncentracja na jedzeniu, jedzenie emocjonalne, brak odpowiedniej wiedzy żywieniowej.
Prowadzę indywidualną terapię krótkoterminową osób dorosłych i młodzieży, które doświadczają m.in.: trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zmagają się z zaburzeniami lękowymi (PTSD, lękiem uogólnionym, fobią społeczną), zaburzeniami nastroju (w tym depresją), zaburzeniami osobowości, bezsennością, niskim poczuciem własnej wartości. Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. Jestem osobą empatyczną i kontaktową, która bardzo poważnie traktuje zasady etyczne mojego zawodu.
Konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię poznawczo behawioralną prowadzę w języku polskim i angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.