Jestem psychologiem, psychoterapeutą CBT i schematu w trakcie certyfikacji i Trenerem Umiejętności Społecznych. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Pomagam osobom, które doświadczają zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, przeżywają sytuacje kryzysowe oraz mają trudności w życiu osobistym, zawodowym lub w relacjach interpersonalnych. Na codzień pracuję z dziećmi w placówkach przedszkolnych oraz na oddziałach szpitalnych. W swojej pracy zajmuję się prowadzeniem diagnoz w kierunku możliwości poznawczych, intelektualnych a także zaburzeń nastroju i zachowania, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. W pracy obejmuję opieką dzieci w normie rozwojowej, w tym mające trudności z regulacją emocji, lękiem, nadpobudliwe psychoruchowo oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykorzystuję elementy treningu umiejętności społecznych (TUS), terapii poznawczo-behawioralnej, w tym schematu, ACT, psychomotoryki, relaksacji. W przypadku pracy z rodziną korzystam także z elementów terapii systemowej. W trakcie spotkań kładę szczególny nacisk na stworzenie bezpiecznej atmosfery. Wierzę, że tylko indywidualna relacja oparta na komforcie może przynieść skuteczne działanie terapeutyczne. Prywatnie miłośniczka gotowania, lokalnych podróży, zafascynowana tematyką true crime i psychofarmakologią.