Uzyskałem dyplom magistra psychologii w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, jestem również psychoterapeutą, a obecnie rozwijam warsztat we wrocławskiej Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem również absolwentem licznych studiów podyplomowych w obszarze psychologii.

Umiejętności praktyczne potrzebne do pracy z pacjentem zdobyłem w licznych projektach unijnych skierowanych do osób borykającymi się z licznymi zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami niepełnosprawnymi. Poza tym pracowałem na oddziałach psychiatrycznych oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Aktualnie przyjmuję pacjentów w gabinetach w centrum miasta ul. Nowowiejska 26 i Podwale 36A, oferuję także konsultacje on-line.

W pracy z pacjentem wykorzystuje doświadczenie kliniczne, techniki poznawczo-behawioralne (praca nad zachowaniem, modyfikacja myśli, trening emocjonalny oraz modyfikacja przekonań), techniki behawioralne (system żetonowy, wzmocnienia, hiperkorekcje, ect.). Stale rozszerzam swoją wiedzę oraz warsztat pracy uczestnicząc w licznych warsztatach i konferencjach.

Pracuje z pacjentami z następującymi rozpoznaniami: zaburzenia nastroju (epizod depresyjny, depresja, dystymia), zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe (lęk paniczny, zaburzenia lękowe uogólnione), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe pod postacią fobii, zaburzenia z objawami somatycznymi, niepełnosprawność intelektualna, trudności z poczuciem własnej wartości, samooceną, wiarą w siebie; problemy w relacjach z partnerem, partnerką; praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB).