Antykoncepcja a seksualność

Zadowolenie z podejmowanych aktywności seksualnych to ważna część naszej seksualności. Istnieje wieloczynnikowy związek między stosowaną antykoncepcją a aktywnością seksualną, odczuwanym pożądaniem oraz zdolnością do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Co za tym...

Autostopem przez Psychoterapię vol.2. Terapia Integratywna

Psychagogika (stworzona w 1927 roku przez terapeutę Arthura Kronfelda) była pierwszą terapią integratywną, która czerpała z psychoanalizy, metod sugestywnych oraz behawioralnych. Po bez mała 60 latach (w 1983 roku) w Stanach Zjednoczonych powstało Towarzystwo...

Autostopem przez psychoterapię vol.1 Transteoretycznie

Jest wiele różnych systemów terapeutycznych, które szczycą się sukcesami co daje nam tezę, że te nie różnią się od siebie tak bardzo jak się pierwotnie wydawało. Składają się na to czynniki wspólne wszystkim rodzajom psychoterapii, niespecyficzne dla żadnej z nich....