W dzisiejszym dynamicznym świecie, napotykanie problemów jest nieuniknione. Jednak, zamiast zanurzać się w symptomatycznym leczeniu problemów, możemy sięgnąć po narzędzia, które pomagają nam odkryć korzenie trudności. Jedną z takich skutecznych metod jest „5 DLACZEGO?” – technika rozwiązywania problemów, która nie tylko pomaga w identyfikacji przyczyny, ale również prowadzi do głębszego zrozumienia procesów i sytuacji.

Początki metody „5 DLACZEGO?”

Historia tej metody sięga korzeni japońskiego przemysłu samochodowego. W latach 30-40 XX wieku, Toyota wprowadziła tę innowacyjną technikę w ramach swojego podejścia do doskonalenia procesów. Głównym celem było nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale także eliminowanie ich pierwotnych przyczyn. Japońscy inżynierowie zauważyli, że skupianie się na symptomach problemu jest jedynie łagodzeniem bólu, podczas gdy odkrywanie korzeni pozwala na trwałe usunięcie przyczyny.

Kiedy sięgnąć po „5 DLACZEGO?”

Metoda ta staje się niezastąpionym narzędziem w przypadku problemów wymagających bardziej dogłębnej analizy. Gdy spotykamy się z sytuacjami, w których znalezienie pierwotnej przyczyny jest kluczowe, „5 DLACZEGO?” staje się naszym sprzymierzeńcem.

Często zdarza się, że metoda może nie być wystarczająco skuteczna w przypadku ogromnych, złożonych problemów. Jednak, jak zauważają eksperci, to nie jest wada metody, lecz ograniczenie w jej zastosowaniu. Dla bardziej złożonych sytuacji zaleca się bardziej rozbudowane narzędzia analizy problemów.

Korzystanie z techniki „5 DLACZEGO?”

Skuteczne korzystanie z tej metody zaczyna się od precyzyjnego zdefiniowania problemu. Kluczowe jest sprecyzowanie, co dokładnie chcemy zrozumieć i rozwiązać. Następnie przechodzimy do procesu zadawania pytań „dlaczego”.

Przyjrzyjmy się przykładowi, aby zobaczyć, jak to działa:

Problem: Przebiegłam na czerwonym świetle.

  1. Dlaczego? Bo spóźnię się do pracy.
  2. Dlaczego? Zaspałam.
  3. Dlaczego? Budzik nie zadzwonił.
  4. Dlaczego? Padła bateria w telefonie.
  5. Dlaczego? Zapomniałam sprawdzić i naładować. (Podstawowa przyczyna)

Warto zauważyć, że piąte „dlaczego” niekoniecznie wskazuje na rozwiązanie, lecz ukierunkowuje nas na proces, który doprowadził do problemu.

Krytyka metody „5 DLACZEGO?”

Choć metoda bywa krytykowana za swoją prostotę i brak bezpośredniego rozwiązania, jest nieoceniona, gdy liczy się czas. W sytuacjach wymagających szybkiego odkrycia pierwotnej przyczyny, ta technika jest niezastąpiona. Jednak, jak każde narzędzie, jej skuteczność zależy od umiejętnego i rozważnego zastosowania.

Podsumowując, metoda „5 DLACZEGO?” nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale również prowadzi nas do głębszego zrozumienia kontekstu. To narzędzie, choć pozornie proste, może przynieść znaczące korzyści w procesie doskonalenia procesów i skutecznego zarządzania problemami.