W dzisiejszym świecie psychoterapii istnieje wiele różnych podejść i technik, które pomagają ludziom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, lękami, depresją i traumą. Jednak jednym z bardziej innowacyjnych podejść jest terapia poliwagalna, oparta na teorii poliwagalnej, opracowanej przez doktora Stephena Porgesa, neurobiologa i psychoterapeutę. Terapia ta ma na celu zrozumienie roli układu autonomicznego w regulacji naszych emocji i zachowań oraz pomaganie pacjentom w osiągnięciu lepszej samoregulacji emocjonalnej.

Teoria poliwagalna – podstawy

Teoria poliwagalna opiera się na zrozumieniu działania układu autonomicznego, który kontroluje funkcje ciała, takie jak bicie serca, oddychanie, trawienie i reakcje na stres. Istnieją trzy gałęzie układu autonomicznego: układ współczulny, układ przywspółczulny i układ nerwowy błędów (Vagus). To ostatnie, układ nerwowy błędów, jest centralnym punktem teorii poliwagalnej. Dr. Stephen Porges odkrył, że ten układ odgrywa kluczową rolę w regulacji społecznych i emocjonalnych reakcji ludzi.

Teoria poliwagalna – badania

Badania przeprowadzone przez Porgesa i innych naukowców sugerują, że układ nerwowy błędów wpływa na nasze zdolności do radzenia sobie ze stresem i trudnościami emocjonalnymi. Ten układ jest odpowiedzialny za naszą zdolność do rozpoznawania bezpiecznych i niebezpiecznych sygnałów społecznych. W sytuacjach stresowych lub traumatycznych układ nerwowy błędów może skutkować reakcjami „walki lub ucieczki” lub „zamarznięcia”, co może prowadzić do problemów zdrowotnych i psychicznych.

Badania nad terapią poliwagalną sugerują, że można wykorzystać tę wiedzę w celu pomocy pacjentom w lepszym rozumieniu swoich reakcji emocjonalnych i społecznych. Terapeuci stosują różnorodne techniki, takie jak ćwiczenia oddechowe, techniki relaksacyjne i interwencje oparte na teorii poliwagalnej, aby pomóc pacjentom w regulacji emocji i reakcji na stres.

Teoria poliwagalna – skuteczność

Mimo że badania nad skutecznością terapii poliwagalnej są w toku, to pierwsze wyniki są obiecujące. Terapia ta może być szczególnie skuteczna dla osób z zaburzeniami związanymi z traumą, lękiem i depresją. Pomaga pacjentom w identyfikacji i kontrolowaniu swoich emocji oraz reakcji na stres, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapamiętaj!

Terapia poliwagalna, oparta na teorii poliwagalnej Stephena Porgesa, to innowacyjne podejście do psychoterapii, które w dużej mierze koncentruje się na zrozumieniu roli układu nerwowego błędów w regulacji naszych emocji i zachowań. Choć badania nad nią trwają, to obecne dowody sugerują jej obiecującą skuteczność w pomaganiu pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, lękami i traumą. To podejście jest często wykorzystywane jako element szerszego planu terapeutycznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.