Zespół Aspergera (ZA), znany także jako Asperger’s Syndrome (AS), stanowi specyficzny rodzaj nieuleczalnego zaburzenia rozwojowego, zaliczanego do szerszego spektrum autyzmu, czyli Autism Spectrum Disorder (ASD). .

Czym jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera, nazwany na cześć austriackiego pediatry Hansa Aspergera, stanowi jedno z zaburzeń z zakresu spektrum autyzmu. Osoby z ZA często borykają się z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych i adaptacji do zmian, co stanowi ich charakterystyczną cechę. Jednakże, równocześnie, wykazują wyjątkowe zainteresowania i fascynacje, które mogą być jednym z niezwykłych aspektów tego zaburzenia.

Dzięki odpowiednim strategiom terapeutycznym, obserwuje się korzystne zmiany w życiu osób z Zespołem Aspergera, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wyjątkowe talenty

Zespół Aspergera często towarzyszy szczególnym umiejętnościom, które wyróżniają tę grupę osób. Oto niektóre z nich:

 • Ponadprzeciętna pamięć wzrokowa.
 • Niezwykła pamięć długotrwała.
 • Wysoko rozwinięta pamięć robocza.
 • Szczegółowa wiedza tematyczna.

Przyczyny Zespołu Aspergera

Mimo intensywnych badań, przyczyny Zespołu Aspergera nie są jeszcze w pełni poznane. Jednakże istnieją pewne czynniki, które są często związane z tym zaburzeniem, takie jak:

 • Czynniki genetyczne – Badania wykazały, że ZA ma skłonność do dziedziczenia, często występując u bliźniąt jednojajowych i dwuzygotycznych.
 • Wiek ojca – Wysoki wiek ojca może zwiększać ryzyko wystąpienia Zespołu Aspergera u potomstwa.
 • Czynniki prenatalne – Uszkodzenia i choroby z okresu prenatalnego, takie jak różyczka czy ospa wietrzna, również mogą wpływać na ryzyko wystąpienia ZA.

Objawy Zespołu Aspergera

Objawy Zespołu Aspergera mogą być zauważone już we wczesnym dzieciństwie, choć często są one ignorowane lub niewłaściwie interpretowane. Wśród charakterystycznych objawów w wieku przedszkolnym i dziecięcym należy wymienić:

 • Trudności w nawiązywaniu relacji społecznych.
 • Problemy z adaptacją do zmian.
 • Sztywność i zaburzenia w rozwoju mowy.
 • Brak empatii i zrozumienia subtelnych przekazów społecznych.
 • Fascynację określoną tematyką.

Diagnoza i Terapia

Diagnoza Zespołu Aspergera wymaga starannej oceny i diagnozy przez specjalistę. Proces ten obejmuje wywiad diagnostyczny, analizę dokumentacji pacjenta, obserwacje psychologiczne oraz badania logopedyczne. Po diagnozie, terapeuci mogą rozpocząć odpowiednią terapie, która jest kluczowa dla dalszego rozwoju pacjentów z ZA.

W klasyfikacji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), Zespół Aspergera jest zaliczany do grupy zaburzeń psychicznych i zachowania, w podgrupie zaburzeń rozwoju psychologicznego. Charakteryzuje się podobnymi trudnościami w interakcjach społecznych co autyzm, a także ograniczonymi i stereotypowymi zainteresowaniami oraz aktywnościami.