Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to innowacyjna metoda terapeutyczna, która zdobywa coraz większą popularność w leczeniu traumy i różnych zaburzeń psychicznych. Jej skuteczność została udowodniona w licznych badaniach naukowych, a terapeuci na całym świecie coraz częściej korzystają z tej metody.

Czym jest Terapia EMDR?

Terapia EMDR została opracowana przez Francine Shapiro w latach 80. XX wieku i pierwotnie stosowana była w leczeniu PTSD (zespołu stresu pourazowego). Metoda ta opiera się na bilateralnej stymulacji mózgu, która obejmuje poruszanie oczami pacjenta w odpowiedni sposób, ale może również korzystać z dźwięków lub bodźców dotykowych. Terapia EMDR jest oparta na przekonaniu, że nieprzetworzone wspomnienia traumatyczne mogą powodować zaburzenia psychiczne i emocjonalne, a poprzez stymulację bilateralną możliwe jest ich przetworzenie i zintegrowanie.

Jak działa Terapia EMDR?

Terapia EMDR składa się z ośmiu faz, które są starannie zaplanowane i prowadzone przez wyszkolonego terapeutę. Każda z tych faz ma swoje unikalne cele i zastosowane techniki, które wspierają proces przetwarzania traumy. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis każdej z faz terapii EMDR:

  1. Faza przygotowawcza: W tej fazie terapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem, aby uzyskać informacje na temat historii traumy oraz zidentyfikować cele terapii. Terapeuta i pacjent budują również relację zaufania i omawiają techniki samoregulacji, które pacjent może stosować w trudnych momentach.
  2. Faza oceny: W tej fazie terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować konkretne wspomnienia traumatyczne, które będą przedmiotem pracy. Pacjent jest proszony o opisanie tych wspomnień, włączając w to emocje, myśli i fizyczne doznania z nimi związane. Terapeuta ocenia również skalę nasilenia objawów związanych z traumatycznymi wspomnieniami.
  3. Faza przywoływania: W tej fazie pacjent jest poproszony o skupienie się na jednym zidentyfikowanym wspomnieniu traumatycznym. Terapeuta prowadzi pacjenta w przypomnienie sobie szczegółów związanych z tym wspomnieniem, skupiając się na emocjach, przekonaniach negatywnych oraz fizycznym napięciu z nimi związanym.
  4. Faza stymulacji bilateralnej: W tej fazie terapeuta stosuje stymulację bilateralną, która może przyjmować różne formy, takie jak ruchy oczu pacjenta, dźwięki lub bodźce dotykowe. Stymulacja ta ma na celu pobudzenie obu półkul mózgowych, co sprzyja przetwarzaniu informacji związanych z traumatycznymi wspomnieniami.
  5. Faza przetwarzania: W tej fazie terapeuta wspiera pacjenta w przetwarzaniu emocjonalnym związanym z traumatycznym wspomnieniem. Pacjent jest zachęcany do swobodnego wyrażania emocji, a terapeuta pomaga w identyfikowaniu związanych z nimi przekonań negatywnych.
  6. Faza instalacji pozytywnych przekonań: W tej fazie terapeuta wprowadza nowe, pozytywne przekonania, które zastępują przekonania negatywne związane z traumatycznym wspomnieniem. Pacjent jest prowadzony do skupienia się na pozytywnych przekonaniach i ich integracji z emocjami związanymi z traumatycznym wspomnieniem.
  7. Faza skanowania ciała: W tej fazie pacjent jest proszony o zwrócenie uwagi na swoje ciało i zidentyfikowanie jakichkolwiek pozostałych napięć lub dyskomfortu związanego z traumatycznym wspomnieniem. Terapeuta wspiera pacjenta w rozluźnianiu tych obszarów ciała i przywracaniu równowagi.
  8. Faza zamknięcia: W ostatniej fazie terapeuta ocenia postępy pacjenta, sprawdza czy cele terapii zostały osiągnięte i omawia strategie samoregulacji, które pacjent może stosować po zakończeniu terapii. Terapeuta również zapewnia wsparcie i dostępność w razie potrzeby.

Terapia EMDR, poprzez te osiem faz, umożliwia pacjentom przetworzenie emocjonalne traumy, zmianę negatywnych przekonań oraz integrację nowych, pozytywnych przekonań. Dzięki tej metodzie, pacjenci doświadczają zmniejszenia nasilenia objawów związanych z traumą i osiągają zdrowsze funkcjonowanie emocjonalne.

Skuteczność Terapii EMDR w leczeniu traumy

Badania naukowe jednoznacznie potwierdzają skuteczność Terapii EMDR w leczeniu traumy, zwłaszcza zespołu stresu pourazowego. Metoda ta pozwala pacjentom na przetworzenie i uwolnienie negatywnych emocji związanych z traumatycznymi wspomnieniami, co przyczynia się do zmniejszenia objawów takich jak lęki, koszmary sennego czy nadmierne napięcie. Terapia EMDR jest szczególnie efektywna w przypadku traum, które są źródłem silnych emocji, trudności w funkcjonowaniu i utrzymują się przez dłuższy czas.

Terapia EMDR a inne zaburzenia psychiczne

Wraz z rosnącą popularnością Terapii EMDR, terapeuci zaczęli z powodzeniem stosować tę metodę w leczeniu innych zaburzeń psychicznych. Badania sugerują, że Terapia EMDR może być skuteczna w przypadku depresji, lęków, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, uzależnień i wielu innych stanów psychicznych. Oparta na przetwarzaniu informacji i integracji przekonań, metoda ta pozwala pacjentom na redukcję objawów i odzyskanie zdrowia psychicznego.