Parentyfikacja to zjawisko, które może mieć negatywny wpływ na rozwój i dobrostan emocjonalny dziecka. Jest wynikiem trudnych okoliczności rodzinnych, które wymuszają na dziecku przejęcie roli dorosłego. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi tego zjawiska i podejmowali działania mające na celu wsparcie dziecka w powrocie do roli odpowiedniej dla jego wieku. Wsparcie emocjonalne, budowanie siatki wsparcia oraz w razie potrzeby skorzystanie z pomocy specjalistycznej są kluczowe w procesie radzenia sobie z parentyfikacją.

Co to jest parentyfikacja?

Parentyfikacja jest sytuacją, w której dziecko, z różnych powodów, staje się odpowiedzialne za opiekę nad rodzicami lub rodzeństwem. Może to wynikać z choroby lub nieobecności jednego z rodziców, alkoholizmu, rozwodu, konfliktów rodzinnych lub innych trudności, które powodują, że dziecko musi przejąć rolę dorosłego w rodzinie.

Przyczyny parentyfikacji

Parentyfikacja często wynika z sytuacji kryzysowych lub braku stabilności w rodzinie. Dzieci stają się „małymi dorosłymi” w celu dostosowania się do tych trudnych okoliczności i zapewnienia funkcjonowania rodziny. Niektóre czynniki, które mogą przyczyniać się do parentyfikacji, to:

 1. Choroba lub nieobecność jednego z rodziców: Jeżeli rodzic jest poważnie chory lub zmarł, dziecko może czuć się zobowiązane do zastąpienia go w opiece nad rodzeństwem lub w prowadzeniu domu.
 2. Uzależnienie od substancji: Jeśli jeden z rodziców boryka się z problemem uzależnienia, dziecko może przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny i opiekę nad rodzeństwem.
 3. Konflikty rodzinne: Kiedy występują napięcia, rozłamy i konflikty w rodzinie, dziecko może próbować załagodzić sytuację, przejmując na siebie rolę mediatora lub opiekuna.
 4. Przemoc domowa: W rodzinach dotkniętych przemocą fizyczną lub emocjonalną, dziecko może starać się chronić innych członków rodziny, podejmując działania, które normalnie należą do roli dorosłego.

Skutki parentyfikacji

Parentyfikacja może mieć negatywne skutki dla rozwoju emocjonalnego i psychologicznego dziecka. Oto kilka przykładów, jakie skutki może wywołać parentyfikacja:

 1. Brak normalnego dzieciństwa: Dziecko, które jest parentyfikowane, często musi zrezygnować z typowych aktywności i ról dziecięcych, co ogranicza mu możliwość zabawy, nauki i rozwijania się w sposób odpowiedni dla wieku.
 2. Przejmowanie odpowiedzialności: Dzieci parentyfikowane często odczuwają ogromną presję i odpowiedzialność, które przekraczają ich możliwości rozwojowe i emocjonalne. Mogą towarzyszyć im uczucia stresu, lęku i poczucia winy.
 3. Zaburzenia tożsamości: Kiedy dziecko staje się „małym dorosłym”, jego rozwój tożsamości może zostać zaburzony. Brak typowych doświadczeń dziecięcych i presja na wypełnianie roli dorosłego mogą prowadzić do trudności w określeniu własnej tożsamości i potrzeb.
 4. Problemy zdrowotne: Parentyfikacja może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak przewlekły stres, nadmierne obciążenie emocjonalne, depresja czy lęki.

Radzenie sobie z parentyfikacją

Ważne jest, aby świadomie pracować nad rozwiązaniem problemu parentyfikacji i wspierać dziecko w powrocie do swojej właściwej roli i dzieciństwa. Oto kilka zaleceń dla rodziców i opiekunów:

 1. Komunikacja i wsparcie emocjonalne: Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy i wyrażania emocji jest niezwykle istotne. Dziecko powinno mieć możliwość dzielenia się swoimi obawami i lękami.
 2. Ułatwianie dziecięcych doświadczeń: Ważne jest, aby zapewnić dziecku czas i przestrzeń na typowe aktywności dziecięce, takie jak zabawa, nauka i rozwijanie zainteresowań.
 3. Wsparcie specjalistyczne: W niektórych przypadkach konieczne może być skorzystanie z pomocy specjalisty, takiego jak psycholog czy terapeuta, który pomoże dziecku radzić sobie z traumą i skutkami parentyfikacji.
 4. Budowanie siatki wsparcia: Ważne jest, aby dziecko miało dostęp do wsparcia ze strony innych rodzeństwa, przyjaciół, nauczycieli czy opiekunów, którzy mogą wspierać je emocjonalnie i być wsparciem w trudnych chwilach.