Terapia gestalt, znana również jako terapia gestaltowska, jest jednym z głównych nurtów psychoterapeutycznych, które skupiają się na holistycznym podejściu do rozwoju osobistego i terapii. Powstała na przełomie XX wieku i od tego czasu zyskała popularność i uznanie w dziedzinie psychologii i terapii.

Podstawowe założenia terapii gestalt

Terapia gestalt opiera się na założeniu, że jednostka stanowi nierozdzielny całościowy organizm, którego myśli, emocje, ciało i zachowanie są ze sobą powiązane. Terapia ta koncentruje się na teraźniejszości, przyjmując, że pełne doświadczanie i świadome przeżywanie chwil obecnych jest kluczowe dla rozwoju osobistego i zmiany terapeutycznej.

Główne cele terapii gestalt

Terapia gestalt dąży do wsparcia klienta w rozwijaniu większej świadomości swoich myśli, emocji i ciała, a także w zwiększeniu samoświadomości i odpowiedzialności za własne życie. Oto niektóre z jej głównych celów:

 1. Zwiększenie świadomości: Terapeuta gestalt pomaga klientowi rozwijać większą świadomość swojego doświadczenia tu i teraz. Skupia się na zwracaniu uwagi na aktualne uczucia, myśli, ciało i zachowanie.
 2. Integracja: Terapia gestalt stawia nacisk na integrację różnych aspektów osobowości. Pomaga klientowi zrozumieć, jak różne części jego osobowości oddziałują na siebie nawzajem i jak mogą współdziałać w harmonii.
 3. Wyrażanie emocji: Terapeuta gestalt zachęca klienta do wyrażania swoich emocji w bezpośredni i autentyczny sposób. Pomaga klientowi odkrywać swoje emocje, akceptować je i wyrażać w odpowiedni sposób.
 4. Uwaga na tu i teraz: Terapia gestalt kładzie duży nacisk na teraźniejszość. Pomaga klientowi skupić się na chwilach obecnych, aby rozwijać świadomość siebie i otoczenia. Praca z terapeutą koncentruje się na tym, co dzieje się tu i teraz, zamiast skupiać się na przeszłości lub przyszłości.
 5. Zwiększenie samoświadomości: Terapia gestalt pomaga klientowi odkrywać swoje wzorce myślenia, przekonania i zachowania. Poprzez zwiększenie samoświadomości, klient może dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu.

Metody i techniki terapii gestalt

Terapia gestalt korzysta z różnorodnych metod i technik, które wspierają klienta w osiągnięciu terapeutycznych celów.

Są to m.in.:

 1. Eksperymenty: Terapeuta gestalt może zaproponować klientowi różnego rodzaju eksperymenty, które mają na celu zwiększenie świadomości i integrację. Mogą to być fizyczne działania, dramatyzacje, symbole, sny czy też inne działania, które pomagają klientowi eksplorować różne aspekty siebie.
 2. Puste krzesło: Technika pustego krzesła jest charakterystyczna dla terapii gestalt. Polega na ustawieniu pustego krzesła przed klientem, który może wyobrazić sobie osobę lub aspekt siebie i prowadzić dialog z tą „obecnością”. Ta technika pomaga klientowi lepiej zrozumieć i zintegrować różne części swojej osobowości.
 3. Uwaga na ciało: Terapia gestalt przywiązuje dużą wagę do doświadczania i rozumienia ciała. Terapeuta może skierować uwagę klienta na doznania cielesne, takie jak napięcie, emocje, gesty, oddech itp. Uwaga na ciało pomaga klientowi nawiązać kontakt ze swoimi potrzebami i odczuciami.
 4. Swoisty język i komunikacja: Terapeuta gestalt może zwracać uwagę na specyficzny język klienta i sposób komunikacji. Bywa, że terapeuta podkreśla pewne słowa, wyrażenia lub gesty, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie.
 5. Sny i marzenia: Terapia gestalt często uwzględnia analizę snów i marzeń klienta. Sny są traktowane jako wyraz nieświadomości, a terapeuta pomaga klientowi odkrywać znaczenie i symbolikę tych snów, co może prowadzić do większej samoświadomości i zrozumienia.
 6. Techniki uważności: Terapia gestalt często korzysta z technik uważności, które pomagają klientowi skupić się na teraźniejszym momencie i pełnym doświadczaniu chwil obecnych. Ćwiczenia uważności mogą obejmować skoncentrowaną obserwację ciała, oddechu, zmysłów itp.
 7. Praca grupowa: Terapia gestalt może być prowadzona zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Praca w grupie umożliwia klientom interakcję z innymi, eksplorowanie relacji i otrzymywanie wsparcia od innych uczestników.

Ważne jest, aby terapia gestalt była prowadzona przez wyszkolonego terapeutę gestalt, który posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Terapeuta stwarza bezpieczne i wspierające środowisko, w którym klient może eksplorować swoje doświadczenia i dokonywać pozytywnych zmian.